Този сайт е част от AlPortAl.net
© Copyright / Всички материали са защитени като интелектуална собственост на авторите. Използването и публикуването на текстове и изображения от съдържанието на сайта без изрично разрешение и без посочване на източник е строго забранено.
* Някои разновидности на различните емблеми не са включени в хрониката, тъй като се различават само по цвят или минимални елементи. Зададените години са приблизителни и са базирани на наличието на различните емблеми в официални годишници, печатни издания на БФС, програми, снимки и афиши. Някои емблеми са допълнително изградени поради лошо качество на оригиналите. Емблема на Ботев-Орел 28 от периода 1928 - 1930 не е открита. Динамо Враца и Спартак Враца не са включени.
Емблемите са възстановени и дигитализирани от екипа на AlPortAl.net. Използването им за комерсиални цели без изричното съгласие на ПОФК Ботев Враца СОПД е строго забранено.